current time

Thu, 17/08/2017 - 06:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

CNTT

Cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

(tincongnghe.com)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Xuất hiện phần mềm có thể hack iCloud dễ dàng

(tincongnghe.com)- Phần mềm Phone Breaker của công ty Nga Elcomsoft có thể giúp hacker nhanh chóng ăn cắp dữ liệu mà bạn lưu trữ trên iCloud nhờ cho phép hacker chọn nhanh các file muốn đánh cắp thay vì phải tải về toàn bộ dữ liệu vốn có thể mất tới nhiều giờ.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Bộ TT&TT phải đi đầu về ứng dụng CNTT

(tincongnghe.com)- Tại phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, là Bộ quản lí chuyên ngành về CNTT, Bộ TT&TT cần phải gương mẫu, đi đầu trong công tác ứng dụng CNTT.

Pages