current time

Fri, 21/07/2017 - 11:48

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Công nghệ khác

Hy vọng độc lập năng lượng của Mỹ đang tắt dần

Hy vọng của Mỹ có được sự độc lập về năng lượng nhờ hoạt động khai thác dầu khí từ đá phiến đã vấp phải một cú sốc lớn khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới đây đã hạ tới 96% trữ lượng dầu ước tính có thể khai thác tại các mỏ đá phiến ở vùng Monterey - nơi được đánh giá là chiếm tới 2/3 tổng trữ lượng dầu từ đá phiến của Mỹ.
 

Hoạt động khai thác dầu tại mỏ đá phiến ở Monterey, Mỹ

Khai thác Khí đá phiến- nguồn năng lượng nhiều triển vọng?!

Nguồn năng lượng nhiều triển vọng

Trong thời gian gần đây, tại các nước phát triển đã bàn luận nhiều về triển vọng khai thác và sử dụng khí đá phiến. Theo một số chuyên gia, trữ lượng khí đá phiến rất lớn và có thể cạnh tranh mạnh với khí thiên nhiên.

Vừa qua, tại Moskva đã tổ chức nhiều cuộc họp về khí đá phiến, trong đó có cuộc hội thảo do Ủy ban năng lượngthuộc Duma Nga tổ chức bàn về Triển vọng nguồn tiềm năng khí đá phiến, và quan điểm của các nhà khoa học Nga và chuyên gia năng lượng về khí đá phiến.