current time

Thu, 17/08/2017 - 06:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Điện thoại

3 thương hiệu smartphone mác “Tây” ruột “Trung Quốc” ở Việt Nam

(tincongnghe.com)- Trung Quốc hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất điện thoại. Ngoài những thương hiệu có lẽ ai cũng biết đó là của Trung Quốc như Huawei, Lenovo, OPPO hay Xiaomi thì cũng có một số thương hiệu tên mác "phương Tây" nhưng thực chất đã về tay các công ty Trung Quốc.

Pages