current time

Thu, 17/08/2017 - 12:06

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Doanh nghiệp số

Samsung kiến nghị hỗ trợ nhà ở cho công nhân tại Thái Nguyên

tincongnghe.com - Lãnh đạo Samsung Việt Nam kiến nghị, Bộ TT&TT, UBND tỉnh Thái Nguyên cần hỗ trợ Samsung có chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân tại Thái Nguyên, dự kiến đến giữa năm 2015 sẽ có khoảng 50.000 công nhân làm việc tại 3 nhà máy Samsung ở đây.

Pages