current time

Mon, 24/07/2017 - 03:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Giải trí số

Thiết Kế Ô Chữ Đố Vui Trên Windows

Bạn là người rất thích chơi trò chơi ô chữ, chắc chắn bạn sẽ thích thú hơn khi biết rằng việc tạo các trò chơi này dễ dàng hơn bao giờ hết với EclipseCrossword. Đây là phần mềm miễn phí, giúp biên soạn các bảng đố ô chữ chỉ trong vài phút. Người sử dụng chỉ việc nạp danh sách các từ muốn đố, giải thích cho mỗi từ. Sau đó, EclipseCrossword sẽ tự tạo ra bảng từ phù hợp.

Pages