current time

Mon, 24/07/2017 - 03:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Giải trí số

Ứng dụng Facebook trên điện thoại không còn hỗ trợ tính năng chat

Facebook vừa công bố hôm thứ Hai, ứng dụng Facebook cho điện thoại sẽ không còn hỗ trợ tính năng chat (trò chuyện) nữa. Để sử dụng tính năng chat Facebook trên điện thoại di động, người dùng bắt buộc phải cài ứng dụng Facebook Messenger cho điện thoại.

Pages