Lối dẫn vào làng ế vợ

Ngôi làng ế vợ là có thật.

65a8b5978c24e95a86baa2beecbb2c-1887-6334

Chỉ là làm đẹp thôi mà.

bd043bc7b78db2ef03ca9f22defcad-3322-9447

Con gái thì đã sao.

medium-047f1bc4964d4fbcae5bec2-6987-2668

Cao thủ võ lâm.

medium-47efde87067941bfa4c12a4-8909-7903

Chuẩn đến từng centimet.

medium-75ab27bfd5d347f4bde97f3-6412-6000

Làng ế vợ là có thật.

medium-687c37dc76634ac6b628089-5848-1609

Chỉ là hình nền thôi mà.

medium-b087f8ce45d8499a87bf948-7063-7553

Lêu lêu lêu...

Thị Nở (st)