current time

Mon, 24/07/2017 - 03:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Thế giới mạng

Văn Hóa Làm Nên Thành Công Của Facebook: Triết Lý 5 Điểm “The Hacker Way”

Nhân viên Facebook làm việc với một triết lý 5 điểm được gọi là "the Hacker Way". 5 giá trị cốt lõi này đã được Mark Zuckerberg giải thích trong thư gửi các nhà đầu tư trước khi Facebook lên sàn chứng khoán.

Pages