current time

Mon, 24/07/2017 - 03:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Thiệt bị số

Lý do thật sự khiến iPhone 6 không có màn hình sapphire

(tincongnghe.com)- Không đơn thuần là những khó khăn trong việc sản xuất một chất liệu ưu việt dùng cho màn hình smartphone, mà đây còn là câu chuyện về quyền lực và sự nguy hiểm khi hợp tác với Apple, khiến đối tác phải đệ đơn xin phá sản.

Pages