current time

Mon, 24/07/2017 - 03:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Viễn thông

Sở TT&TT Hà Nội Ra Quy Trình Xử Lí Tin Nhắn Rác

Theo Quy trình xử lí các đầu số, số điện thoại nhắn tin sai phạm được Sở TT&TT Hà Nội ban hành ngày 20/3, người cung cấp thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi nhỡ lừa đảo có thể cung cấp tại 2 địa điểm: Phòng VH-TT các quận/huyện/thị xã và Phòng tiếp dân của Sở.

Pages