current time

Mon, 24/07/2017 - 03:04

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Viễn thông

Bi kịch tình ảo thời OTT

tincongnghe.com - Tiếp xúc với thiết bị công nghệ và Internet quá nhiều khiến sự giao tiếp với nhau giữa mọi người dần dần không còn theo cách truyền thống nữa. Ngoài những thuận lợi ai cũng thấy được thì việc kết nối và duy trì các mối quan hệ thông qua công nghệ đã tạo ra các mối tình ảo cười đẫm nước mắt. Những nạn nhân của ảo mộng này khi tỉnh ra đều đổ lỗi “Do cô đơn quá...”

Pages