current time

Fri, 21/07/2017 - 11:48

userbar demo menu

website utilities

Tin Công Nghệ

Trải nghiệm Công Nghệ

Y tế - Sức khỏe

Giải Mã Hiện Tượng Ám Ảnh Ma Sói Trong Đời Thực

Một vài người có niềm tin mạnh mẽ rằng, bản thân đang trong quá trình biến đổi hình hài thành chó sói: họ cất tiếng hú, cào xé, cảm thấy lông bao phủ khắp cơ thể và móng tay, chân đang dài ra. Đã có 13 trường hợp ám ảnh ma sói như vậy được ghi nhận kể từ năm 1850.

Pages